Valid for companies and enterprises only. Prices are VAT excl. For a price quotation for end user, please contact us.

Loyalty Systems

Aplikácie na podporu vernostných riešení.

loyalty management

Cieľom našich aplikácií je ponúknuť riešenie na vydávanie elektronických kariet a poskytovanie nových služieb s tým spojených. Snahou je zlepšenie komfortu svojim klientom, zrýchlenie a skvalitnenie poskytovaných služieb ako aj získavanie spätných informácii o spokojnosti zákazníkov ako aj ďalších možnostiach zlepšovania služieb.

Vernosť zákazníkov je jedným z mnohých marketingových nástrojov. Nie vždy je obrovská kampaň, ktorá Vám prinesie výsledok, ale čo s reálnym použitím, alebo ktoré možnosti Vám umožňujú odmeniť vernosť a skúsenosti. Dôvtip rozvoja marketingu a komunikácia pojmov vernosť a spolupráca je cieľ, pre ktorý chceme dosiahnuť tak, aby bola zaručená tvorivosť a dobrý výsledok

S vernostnou kartou sa prevádzkovatelia snažia zoznámiť so svojimi klientmi a samozrejme prezentovať sa im čo najlepšie. Týmto spôsobom môžete predvídať priania a požiadavky klientov do budúcnosti.

Možnosti ktoré môžu priniesť zlepšenie :

  • Definovanie, identifikácia a rozvoj členskej  základne
  • Rýchla a ľahká identifikácia držiteľa pri nákupoch, návštevách alebo pohybe vo Vašich priestoroch
  • Motivácia členov na návštevu alebo nákup Vašich cieľových programov a služieb
  • Marketing – ponúknuť držiteľom klubovej karty špeciálne služby ( zľavnený nákup, predpredaj vstupeniek a pod.)

Vykonáme Vám kompletnú marketingovú stratégiu a plánovanie, výtvarný návrh, tlač, personalizáciu a realizáciu služieb pre kompletný kartový program. Služby budú obsahovať on aj off-line realizácie na overených stratégiách a technike, vrátane web stránky venovanej Vášmu kartovému programu vytvoreného pre Vás.