Ponuka eshopu je platná pre firmy a podnikateľské subjekty. Ceny sú uvedené bez DPH. Pre dopyt na cenu pre konečného spotrebiteľa nás prosím kontaktujte.

Zásady ochrany osobných údajov

Vzhľadom ku zmenám v pravidlách ochrany osobných údajov, ktoré nadobúdajú účinnosť 25. mája 2018.Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov („GDPR“) je pripravené tak, aby Vám poskytlo väčšiu kontrolu nad tým, ako sú Vaše osobné údaje využívané.

Týmto Vás chceme ubezpečiť, že Vaše osobné údaje sú u nás spracovávané a chránené podľa daného NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Sú využívané len na to, aby sme Vám ponúkli lepšie a profesionálnejšie služby v súvislosti s Vami objednanými produktami alebo službami.

Účelom spracúvania osobných údajov je realizácia nákupu v e-shope. Osobné údaje, ktoré od Vás získavame, sú nevyhnutné na správne spracovanie a doručenie Vašej objednávky, ako aj na zákonné vedenie účtovnej agendy. V prípade neposkytnutia Vašich údajov nie je možné objednávku spracovať a v takom prípade nebudete môcť nakupovať v našom e-shope.

Právnym základom spracúvania osobných údajov (vrátane ich poskytovania tretím stranám) je súhlas dotknutej osoby a plnenie zákonnej povinnosti v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia (vedenie účtovníctva a obchodnej agendy). Lehota uchovávania osobných údajov je 10 rokov.

Samozrejmosťou našej firmy je, že Vaše osobné údaje neposkytujeme tretím subjektom s výnimkou doručovateľských subjektov pri zasielaní Vašich objednávok.

V prípade, že naďalej súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov, ktoré nám boli z Vašej strany poskytnuté dobrovoľne na základe objednávky produktov alebo služieb, nie je nutné z Vašej strany robiť nič a naďalej môžete využívať naše služby ako doteraz.

Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete samozrejme kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania, ktoré sa uskutočnilo pred odvolaním súhlasu.

Ak máte záujem o vymazanie Vašich údajov z nášho systému, pošlite prosím žiadosť mailom na adresu  almeco@almeco.sk.

Okrem práva na vymazanie Vašich osobných údajov máte ako dotknutá osoba nasledovné práva:

  • právo na prístup k Vašim osobným údajom,
  • právo na opravu nesprávnych osobných údajov,
  • právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov,
  • právo namietať spracúvanie osobných údajov a
  • právo na prenosnosť údajov,

to všetko za splnenia podmienok v článku 15 a nasledujúcich GDPR.

 

Cookies

 

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Cookie súbor Doména Cesta Typ cookie Expirácia Popis
PHPSESSID www.almeco.sk / First-party Sedenie Súbor cookie generovaný aplikáciami založenými na jazyku PHP. Ide o univerzálny identifikátor používaný na udržiavanie premenných relácie používateľa. Zvyčajne ide o náhodne vygenerované číslo, spôsob jeho použitia môže byť špecifický pre danú stránku, ale dobrým príkladom je udržiavanie stavu prihlásenia používateľa medzi stránkami.
 
currency .www.almeco.sk / First-party 1 mesiac Slúži na zapamätanie vybranej meny.

 

Výkonnostné súbory cookie

Cookie súbor Doména Cesta Typ cookie Expirácia Popis
_ga .almeco.sk / First-party 2 roky Tento názov súboru cookie je spojený so službou Google Universal Analytics, ktorá predstavuje významnú aktualizáciu bežne používanej analytickej služby spoločnosti Google. Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie jedinečných používateľov priradením náhodne vygenerovaného čísla ako identifikátora klienta. Je zahrnutý v každej požiadavke na stránku na webe a používa sa na výpočet údajov o návštevníkoch, reláciách a kampaniach pre analytické správy webov.
_gid .almeco.sk / First-party 1 deň Tento súbor cookie nastavuje služba Google Analytics. Ukladá a aktualizuje jedinečnú hodnotu pre každú navštívenú stránku a používa sa na počítanie a sledovanie zobrazení stránok.
_gat .almeco.sk / First-party 1 minúta Tento názov súboru cookie je spojený so službou Google Universal Analytics a podľa dokumentácie sa používa na obmedzenie rýchlosti požiadaviek - obmedzuje zber údajov na stránkach s vysokou návštevnosťou.

 

Funkčné súbory cookie

Cookie súbor Doména Cesta Typ cookie Expirácia Popis
language .www.almeco.sk / First-party 1 mesiac Tento súbor cookie sa používa na ukladanie jazykových preferencií, prípadne na zobrazovanie obsahu v uloženom jazyku.