Ponuka eshopu je platná pre firmy a podnikateľské subjekty. Ceny sú uvedené bez DPH. Pre dopyt na cenu pre konečného spotrebiteľa nás prosím kontaktujte.

Zabezpečenie prístupu do PC

crescendo_II

Zabezpečenie počítačov.

V ponúkanom riešení určeného pre stolové počítače je balík riešení, zameraných na posilnenie celkovej bezpečnosti prihlasovania do stolných počítačov pomocou Dvoj - Faktorovej autentifikácie, kombinujúci niečo čo má užívateľ ( ID karta), a niečo, čo užívateľ pozná (PIN spojená s touto kartou) ako náhrada za užívateľské meno / heslo, ktoré sa obvykle používa.

Prípad pre Dvoj - Faktorovú autentifikáciu.

Používateľské mená a ich súvisiace heslá predstavujú naďalej najrozšírenejšiu metódu na logický prístup overovania vo väčšine organizácií .

Nedostatky použitia kombinácie „heslo – overovanie“ sú dobre známe:

  • Väčšina používateľov vyberá heslá, ktoré sú slabé (ľahko odhaliteľné), čím ponúka prakticky žiadnu ochranu proti potencialnym útočníkom.
  • Heslá môžu byť ukradnuté, cez „rameno – surfovaním“, používaním klávesnice záznamu alebo prostredníctvom sociálneho inžinierstva.
  • Heslá sú ľahko zdielateľné a preto existuje len málo istoty, že používateľ danej aplikácie je komu bolo vydané
  • Ak IT oddelenie podniku požaduje politiku silného hesla (napríklad: vyžadujú dlhé, zložité heslo, heslo sa mení každých 90 dní) užívatelia stále môžu zapísať svoje heslo v blízkosti svojej pracovnej stanice, čím sa zvyšuje riziko náhodného odhalenia a teda neoprávnenému prístupu.
  • Náklady (pokiaľ ide o stratu produktivity a správnu réžiu), spojené s konaním okolo hesiel sú značné.

Vzhľadom na vysoké percento mobilných užívateľov z dnešnej pracovnej sily a veľké množstvo notebookov nahlásené ako stratené alebo odcudzené každý rok, potreba zvýšiť silu primárnej ochrany desktopov nebola nikdy jasnejšia.

Pretože typ Dvoj - Faktorovej autentifikácie podporované HID na ploche vyžadujú, aby používateľ  použil hardware (Karta/Token) naviac k tajomstvu (napr. PIN kód), riziká spojené s Jedno - faktorovým (heslo) overovaním pravosti sú znížené:

  • PIN je iba polovicou identifikačných údajov súboru. Aj keď je ohrozený PIN bez ďalšieho faktora autentizácia nie je možná.
  • Prostredníctvom vhodného výberu z dvoj -faktorových technologických komponentov, môže silu Windows hesla výrazne posilniť – výsledkom z hľadiska úrovne zabezpečenia, že je v výrazne odolnejšia ako voči priamemu útoku aj systematického útoku.
  • Vzhľadom k tomu, že Dvoj - Faktorové autentifikačné systémy svetovej triedy obsahujú vlastný servis nástrojov, ktoré umožňujú používateľom spravovať svoje vlastné identifikačné údaje, z čoho vyplýva, že prebiehajúce správne réžie môžu byť významne znížené.